Haidy Jordan is een inspirator met een optimistische en sprankelende benadering van mensen en het leven. Haar natuurlijke belangstelling voor mensen, haar charme en hartelijkheid werken als een magneet en haar enthousiasme is aanstekelijk. Zij werkt met anderen samen in verschillende vakgebieden. Zij is creatief in het oplossen van problemen. Haidy Jordan is een succesvol onderneemster. Zij is directeur/eigenaar van Kindercentrum TaTy BV in Nederland en oprichtster van stichting EaglesNest in Suriname. Deze stichting heeft o.a ten doel om jonge moeders op te vangen, te begeleiden en toe te rusten.